top of page

Airbnb Yasası Yayımlandıairbnb yasası

Turizm amaçlı konut kiralamalarını düzenlemeye yönelik olarak yayımlanan yeni kanun, 02.11.2023 tarihinde 32357 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kanunun amacı, özellikle Airbnb gibi platformlar aracılığıyla gerçekleşen turistik konut kiralamalarını düzenlemek ve bu alandaki hukuki ilişkileri düzenlemektir.

Kanun'da öne çıkan bazı önemli düzenlemeler, söz konusu hukuki ilişkiyi hem kiralayanları hem de kiracıları etkilemektedir. Kanundan öne çıkan düzenlemeleri sizler için derledik.

  1. Turizm amaçlı kiralama işlemleri, sadece kiralayanlar tarafından değil, aynı zamanda (A) grubu seyahat acentaları aracılığıyla da gerçekleştirilecektir.

  2. Kiracılar, turizm amaçlı en fazla 100 gün süren kiralama yapabilmek için izin belgesine sahip olmalıdır. İzin belgesi alırken, kiracının bağımsız bölümünün bulunduğu binadaki tüm kat maliklerinin oybirliği içeren kararını ibraz etmesi gerekmektedir. Bu şart, yönetim planında kısa süreli kiralama faaliyetine izin verildiğine dair hüküm bulunan, resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik hizmetleri sunulan birden fazla bağımsız bölümlü yüksek nitelikli konutlarda aranmamaktadır.

  3. Kiracılar ayrıca Bakanlıkça belirlenen plaketleri kiralanan konutların girişine asmakla yükümlüdür.

  4. Kanun'a göre izin belgesi olmadan faaliyet gösterenler için her bir konut için 100.000 TL ile 1.000.000 TL arasında idari para cezaları öngörülmüştür. Ayrıca kiralamaya aracılık edenler için her sözleşme için 100.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

  5. İzin belgesi olmayan konutların kiralanması için elektronik ticaret ve tanıtım sağlayanlar, yapılan uyarılara rağmen içeriği 2 saat içinde kaldırmazlarsa, her konut için 100.000 TL idari para cezası ile cezalandırılacaklardır.

  6. Turizm amaçlı kiralan konutların kullanıcıları, konutu kendi adlarına üçüncü kişilere kiralamak veya kiracı olarak konutu üçüncü kişilere alt kira olarak turizm amaçlı kiralamak yasaklanmıştır.

  7. Kanun, yürürlüğe girdiği tarihte turizm amaçlı kiralama yapanlar için 1 ay içinde izin belgesi almak zorunluluğu getirmiştir.


Kanun'un yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlenmiştir.

Kanun'un tam metnine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


Airbnb veya benzeri platformlar aracılığıyla günlük ev kiralaması yapan herkesin, "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hakkında derin bir anlayışa sahip olması gerekmektedir. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, izin belgesi olmadan günlük ev kiralamak, ciddi yaptırımlarla karşılaşma riski taşımaktadır. Kiracılar için de izin belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Artık "Ev kirala ve günlük olarak başkalarına kirala" dönemi sona ermiştir.


Sorularınız ve hak kaybına uğramamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page