top of page
Bir İmza

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

Nergiz Avukatlık Ofisi olarak uluslararası sözleşmeler ve ticari anlaşmalar alanında müvekkillerimizi uluslararası satışlar, acentelik, distribütörlük, finansal kiralama, lisans, know-how, tedarik sözleşmeleri, iş ortaklığı kuruluşu ve sair ticari anlaşmalarda temsil etmekte ve bu alanlarda müvekkillerimize danışmanlık hizmetlerimizi sunmaktayız. Avukatlık Ofisimiz uluslararası ticaret hukuku bilgi ve deneyimini gerektiren her türlü sözleşmeye ilişkin hizmet verme kapasitesine sahiptir.  Böylelikle uluslararası ticaretle uğraşan şirketlerin bu kapsamda ihtiyaç duyacağı sözleşme süreçlerini yürütmesinde sözleşmeleri öncelikle müvekkil lehine en uygun şekilde düzenleyerek ve potansiyel riskleri minimize etmeyi hedefleyerek, taraflar arasında imza edilmesi aşamasına kadar tüm hukuki konularda müvekkillere destek sağlamaktayız. Ayrıca sözleşme hükümlerinin ihlali, cezai şart hükümleri, sözleşmenin usule uygun feshi ve yine feshe usulüne aykırılık nedeniyle ortaya çıkan ihtilaflar bakımından önleyici hukuk anlayışı ile hareket etmekteyiz.

Nergiz Avukatlık Bürosu olarak sözleşme hukuku alanında bunlarla sınırlı olmaksızın bir işletmeyi etkin bir şekilde yürütmek için ihtiyacınız olan sözleşmeyi hazırlamakta ve sürecin tüm aşamaları ile ilgili hukuki hizmetlerde bulunmaktayız.

Hizmetlerimiz:

  1. Uluslararası Sözleşme Hazırlığı ve İncelemesi: Hukuk büromuz, müvekkillerimize uluslararası sözleşmelerin profesyonelce hazırlanması ve incelenmesi konusunda yardımcı olur. Sözleşme maddelerinin hukuki uyumluluğunu sağlamak ve müvekkillerimizi en iyi şekilde koruma altına almak için uzmanlaşmıştır.

  2. Müzakereler ve Toplantılar: Sadece sözleşme aşamasında değil, müzakereler sırasında da online veya yüzyüze toplantılarda İngilizce görüşmeler yapma yeteneğine sahibiz. Müvekkillerimizi müzakerelerin başından sonuna kadar destekleriz.

  3. Hızlı Teslimat: Butik ofis olarak, sözleşme imzalanması sonrasında teslimatları hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. İşlerinizin gerektirdiği zaman hassasiyetine saygı duyarız.

  4. Hukuki Danışmanlık: Sözleşme hükümleri, ihlali durumunda cezai şart hükümleri ve sözleşmenin usule uygun feshi gibi konularda müvekkillerimizi önleyici bir hukuk anlayışı ile destekleriz. Ayrıca feshe usulüne aykırılık nedeniyle ortaya çıkan ihtilafları çözüme kavuştururuz.

Neden Biz?

Nergiz Avukatlık Bürosu olarak, uluslararası sözleşmelerle ilgili hukuki konuları anlamak, iş dünyasının gereksinimlerini karşılamak ve müvekkillerimize en iyi hukuki çözümleri sunmak konularında uzmanlaşmıştır. Bizimle çalışmanın avantajları şunlardır:

  • Uzman Ekibimiz: Alanında deneyimli avukatlarımız, uluslararası hukukun en güncel gelişmelerine hakimdir.

  • Çözüm Odaklı Yaklaşım: Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak, etkili ve hızlı hukuki hizmetler sunarız.

  • Küresel Perspektif: Uluslararası iş dünyasının karmaşıklıklarını anlarız ve müvekkillerimize küresel pazarlarda başarılı olmaları için rehberlik ederiz. 

Uluslararası sözleşmeler, uluslararası hukuk ve sözleşme hukuku alanında uzmanlaşmış olan hukuki danışmanlık sunan bir hukuk bürosu olarak, uluslararası ticaret sözleşmeleri, ihracat sözleşmeleri ve ithalat sözleşmeleri gibi konularda müvekkillerine hukuki çözüm sunar. Sözleşme incelemesi ve hukuki ihtilafların çözümünde deneyimli olan hukuk büromuz, uluslararası hukuki uyuşmazlıkların çözümü için hukuki çözümler sunar. Sözleşme müzakereleri sırasında da yanınızdayız ve sözleşme ihlali durumunda sözleşme avukatı olarak size yardımcı olabiliriz.

bottom of page