top of page

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

Deniz ticareti, ekonomik, teknik ve hukuksal unsurları olan bir olgu olup, deniz ticareti hukuku, deniz üstünde yürütülen ticari ilişkileri düzenleyen bir deniz hukuku dalıdır. Nergiz Avukatlık Bürosu olarak,

  • Charterparty (bare boat c/p;time c/p; Voyage c/p) metinlerinin hazırlanması ve bu metinlerin yorumlanmasından kaynaklı uyuşmazlıkların tespiti ile çözümü,

  • Lay time/demurrage incelemesi ve anlaşmazlıkları,

  • Yük hasarı tespiti ve tazminat davalarında hukuki danışmanlık sağlanması,

  • Gemi Alım-Satımına ilişkin hukuki işlemler başta olmak üzere, müvekkillerimize deniz hukukuyla ve denizcilikle ilgili davalarda uluslararası ticaret veya kıyı ticareti alanında denizcilik sigortası ve sorumluluk talepleriyle ve diğer ulaştırma konularıyla ilgili hizmetler vermekte ve bu alanda hukuki çözümler sunmaktayız. Ayrıca deniz ticareti ile ilgili ilişkiler sırasında ortaya çıkabilen durumlara dayalı olarak danışmanlık sunarken, risk yönetimini planlayarak ve olası riskleri minimize etmeyi hedefliyoruz.

Deniz hukuku zamanda detaylara çok fazla dikkat gerektiren, komplike ve aynı zamanda uluslararası gündemi yakından takip etmeyi gerektiren global bir hukuk alanı olduğundan, Nergiz Avukatlık Bürosu olarak sorunlarınıza titiz ve global bir perspektifle çözüm getiriyoruz.

bottom of page