top of page
adalet%20saray%C4%B1_edited.jpg

DAVA TAKİBİ

Nergiz Avukatlık Ofisi olarak öncelikli prensibimiz uyuşmazlıklar oluşmadan önleyici hukuk kapsamında özellikle sözleşmelerde ve hukuki işlemlerde dava yoluna gidilmemesi için müvekkillerimize dikkat edilmesi gereken hususlarda danışmanlık vermektir. Bu amaçla müvekkillerimizin hukuki risklerini saptayıp hukuki riskleri önleme planlarına dair bilgilendirme ve risk analizi yapıyoruz. Ancak uyuşmazlık çıktığında ise öncelikle uzlaşma yöntemini müvekkillerimize önermekteyiz. Bu durumda müvekkil memnuniyetinin sağlanabilmesi için her somut olayın kendi özelliğine göre farklılık arz ettiğinin bilincinde olarak olaya özgü hukuki yolları ve prosedürleri sizleri bilgilendirerek birlikte belirliyoruz. Geç gelen çözümün meydana getirebileceği maddi ve manevi zararları engellemek amacıyla uyuşmazlığın olabilecek en kısa sürede çözülebilmesi amacıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda davanın açılmasından sonuçlandırılmasına kadarki tüm dava sürecinde gerekli;

  • Davaya ilişkin tüm bilgi ve belgelerin derlenmesi,

  • Karşı taraf iddialarının araştırılması,

  • Olaya uygun benzer Yargıtay kararlarını araştırıp dava konusu olaya en uygun alternatif çözüm önerilerinin müvekkile sunulması,

  • Her aşamada gerekli tüm dilekçelerin tanzimi

  • Durumun değerlendirilerek, gerçekçi olası sonuç değerlendirmesinin müvekkile önerilmesi,

  • Başvuruların yapılması, duruşmalara girilmesi gibi davanın açılmasından sonuçlandırılmasına kadarki süreci, davanın çok sıkı takipçisi olarak her türlü gelişmeye çok kısa sürede çözüm üreterek dava takibi hizmeti vermekteyiz.

Bunun dışında müvekkil şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlere bağlı olarak savcılık ve ceza mahkemelerine taşınabilecek her tür uyuşmazlıkta soruşturma ve kovuşturma aşamalarında, müvekkil şirketlerin faaliyet sahalarında, ceza mevzuatı çerçevesinde tüm alanlarda, emniyet, savcılık ve mahkeme süreçlerinde müvekkille 7/24 her aşamada iletişimde kalarak müvekkillere hukuki destek sağlamaktayız.

 

bottom of page