top of page
_edited.jpg

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Adsız 3.png

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 2016 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte; bu konu Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin gündemine girmiştir. Özellikle Kanuna uyum çalışmalarının tamamlanması için tanınan sürenin Nisan 2018 tarihi itibariyle sona ermiş olması ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından (KVKK) tarafından yayımlanan kararlar ve karar içeriğinde yer alan cezai yaptırımların son dönemde artması nedeniyle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun içselleştirilmesine yönelik çalışmalar zorunluluk haline gelmiştir. KVKK'nın getirdiği yükümlülükler şirketlerin bilgi işlem ve insan kaynakları birimler olmak üzere pek çok birini ilgilendirmekte olup, KVKK'ya uyumlu hareket etmek şirketlerin kurumsal kimliğinin bir parçası haline gelmiştir. 

Nergiz Avukatlık Bürosu olarak Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin olarak şirketlere uyum çalışmalarının tamamlanması sürecinde destek olmakta ve olası yaptırımların önüne geçebilmek adına önleyici hukuk anlayışı ile hareket ederek müvekkillerinin her türlü önlemi almasını sağlamaktayız. KVKK’nın yanı sıra Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation “GDPR”) kapsamında da çalışmalar sunmakta ve müvekkillerimize mevzuata uyum hizmetleri ve belgelerin KVKK veya GDPR'a uygun olarak hazırlanması konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Henüz yeni bir kanun olması dolayısıyla sürekli güncellenen gelişmeleri yakından takip ederek alana ilişkin bilgi ve tecrübemizi müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda detaylandırmakta ve müvekkillerimizi her zaman en güncel şekilde bilgilendirmekteyiz.   

 

Nergiz Avukatlık Bürosu olarak kişisel verilerin korunması alanında,

  • KVKK kapsamında mevcut durum tespiti yaparak müvekkillerin tabi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi,

  • Veri saklama, koruma ve imha politikaları, açık rıza metinleri, taahhütnamelerin müvekkillerimize göre özel olarak hazırlanması,

  • Müşteri, çalışan, iş ortağı veya tedarikçiler gibi üçüncü parti çevrelerle akdedilen mevcut sözleşmelerin revize edilerek kanuna uygunluğunun sağlanması,

  • Kişisel verilerin korunması yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için kullanılması gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT veya İK gibi ilgili departmanlar ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut veri kayıt sistemlerinin KVKK ile uyumlu hale getirilme sürecinde hukuki destek verilmesi,

  • Kişisel verilerin korunmasına dair şirket uygulamalarının bir şirket kültürü olarak yerleşmesini sağlamak amacıyla şirketin ilgili personeline ve yöneticilerine eğitimlerin verilmesi, gerekli yönerge, politikaları ve bildirileri hazırlanması, ve sicile kayıt yükümlülüğü olan veri sorumlularının VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kaydının sağlanması verdiğimiz hizmetler arasındadır.

bottom of page