top of page

Covid-19 Cezalarının İadesi için Yapılması Gerekenler ve Hukuki Süreç

Koronavirüs döneminde salgını önlemek amacıyla kesilen maske cezalarının geri iade edilip edilmeyeceği, cezalarını ödeyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne doldurulup verilecek başvuru formuyla birlikte maske cezaları geri iade edilecek. Peki, maske cezaları nasıl geri alınacak? Cezalarının iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur? Bu soruların cevaplarına dair detayları inceleyelim.


Maske cezalarının iadesine ilişkin alınan kararın ardından, başvuru formu konusu vatandaşların dikkatini çekmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklama ile maske cezalarının iade süreci ve başvuru formunun nasıl doldurulacağı belirlenmiştir. Bu bilgiler sayesinde maske cezalarının geri alınması için gereken prosedürler netlik kazanmıştır. Detaylı yönergeleri inceleyerek, iade işlemini eksiksiz ve resmi prosedürlere uygun şekilde tamamlayabilirsiniz.


Maske Cezaları İade Edilecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre, koronavirüs salgınının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar olan süre içinde alınmış olan cezalardan vazgeçildiği duyurulmuştur.

Tebliğde, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan idari yaptırımlar kapsamında, aykırı fiiller nedeniyle tahsil edilen cezalara dair Anayasa Mahkemesi'nin 5 Nisan 2023 tarihli kararına atıf yapılmıştır. "Tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez" hükmünün Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildiği bilgisi paylaşılmıştır. Bu bağlamda; Koronavirüs döneminde kesilen maske cezalarının, vatandaşlara geri iade edileceği belirtilmiştir.


Maske Cezaları Nasıl Geri Alınır?

Ödenen cezaların iadesi için, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan başvuruların ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre iade işlemi gerçekleştirilecektir. Tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu da Resmi Gazete ekinde yer almaktadır. Eke ulaşmak için tıklayınız:

Cezanın İadesi İçin Başvuru formu nasıl doldurulmalı?

Başvuru Formunu Doldurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. Adım: Eğer idari para cezasının ödemesi vergi dairesine yapılmış ise, ilgili vergi dairesinin adı belirtilecektir. Cezanın vergi dairesi dışındaki muhasebe birimine yapılmış olması durumunda ise, ilgili muhasebe biriminin adı yazılacaktır.

  2. Adım: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerin ise yabancı kimlik numarası ilgili alana yazılacaktır.

  3. Adım: İdari para cezasının iadesi talep edilen başvuru sahibine ait bilgiler, doldurulacak olan dilekçede yer alacaktır. Aynı şekilde, iadesi talep edilen idari para cezasına ait idari yaptırım karar tutanağı ve ödeme belgesinin başvuru sahibinde mevcut olması durumunda, dilekçeye birer örneği eklenmelidir.

İade Başvurusu Nasıl Yapılır?


Başvurular ödemenin;


a) Vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ye yapılmış olması halinde, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabileceği gibi ödemenin yapıldığı vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla,


b) Cezayı veren birime hizmet veren muhasebe birimine, mal müdürlüğüne veya defterdarlık muhasebe müdürlüğüne yapılmış olması halinde, ödemenin yapıldığı muhasebe birimine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer muhasebe birimleri aracılığıyla yapılabilecektir.


Pandemi Cezalarının İade Başvurusu Ne zaman Yapılacak?


Pandemi cezalarının iadesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilecektir. İdari para cezasının ödemesi vergi dairesine yapılmış ise ilgili vergi dairesine, vergi dairesi dışındaki muhasebe birimine yapılmış ise ilgili muhasebe birimine 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından iade işlemi başlatılacak ve iadeler, başvuru sahibine yapılan ödeme şekline uygun olarak yapılacaktır.


Pandemi Cezasının İadesinde Faiz İstenebilir mi?


Bu iadeler faizsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Yani Devlet, vatandaşlarına kısa vadeli ve sıfır faizli bir kredi imkanı sunmaktadır. Ancak, iade başvurusunda bulunan kişilerin faiz talep etmek istemesi durumunda, faizle ilgili yargı yoluna başvurması gerekmektedir ( AYM, AİHM gibi). Zira, haksız tahsilatların faizsiz iade edilmesi mülkiyet hakkını ihlal edebilir. Tahsilatın yapıldığı tarihte döviz kuru ve enflasyon oranları dikkate alındığında, aradaki alım gücü kaybının en azından faizle telafi edilmesi gerekebilir.


COVİD-19 Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezaları ile ilgili sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.


0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page