top of page

KVKK Şikayet Süreci


Bilindiği üzere KVKK şikayet dilekçesi halihazırda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na elden, posta veya kargo yoluyla iletilebildiği gibi www.kvkk.gov.tr adresinde hizmete sunulan "Şikayet Modülü" aracılığıyla elektronik ortamda da iletilebilmektedir.


27 Mart 2023 tarihinden itibaren "Şikayet Modülü" sistemi, avukatların da müvekkillerinin adına KVKK şikayet dilekçelerini iletebilmeleri için güncellenmiştir. Bu yenilikçi güncelleme ile, KVKK ihlal dilekçenizi iletirken hak kaybına uğramamanız için hukuk büromuz aracılığı ile daha bilinçli başvuru yapabilir, KVKK şikayetinizin olumlu sonuçlanması şansını artırabilirsiniz. İlgili kişiler sıklıkla KVKK şikayeti nasıl yapılır sorusunun yanıtını aramaktadır. Bu konu uzmanlık gerektiren bir alandır, bu yüzden hukuki destek için bize ulaşabilirsiniz. KVKK İhlali için başvuruda bulunmak, KVKK ihlali için şartların mevcudiyeti ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Adım Adım KVKK Şikayeti Süreci


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), bireylerin kişisel verilerinin korunmasını sağlamak amacıyla Türkiye'de yürürlüğe girmiştir. KVKK, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunmasıyla ilgili kuralları belirler ve kişisel veri sahiplerine çeşitli haklar tanır. Eğer kişisel verilerinizin hukuka aykırı şekilde işlendiğini düşünüyorsanız, KVKK'ya uygun olarak şikayette bulunma hakkınız bulunmaktadır. İşte KVKK'ya göre adım adım şikayet süreci:


1. Şikayet Konusunu Belirleyin


İlk adım olarak, şikayetinizi hangi konuyla ilgili olduğunu belirlemeniz gerekir. KVKK, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, güvenliği, paylaşımı ve diğer birçok alanı kapsar. Şikayetinizi net bir şekilde tanımlamak, daha etkili bir şikayet süreci için önemlidir. Şikayet modülde gösterilen şikayet konuları aşağıda detaylı şekilde bahsedilecektir.


2. İlgili Veri Sorumlusuyla İletişime Geçin


Şikayetinizi yapmak için öncelikle ilgili veri sorumlusuyla iletişime geçmeniz gerekmektedir. KVKK şikayeti ile ilgili prosedürün ilk ve zorunlu aşaması veri sorumlusuna yapılacak olan başvurudur. Veri sorumlusu, insanların kişisel verilerini belirli bir amaçla ve belirli bir yöntem izleyerek kaydeden sorumlu kişidir. Bu kişi, tüzel kişi veya gerçek kişi olabilir. İlgili kişi ise kişisel verilerin sahibidir. Bu kavramlar önemlidir çünkü KVKK şikayetinin ilk aşaması, ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurmasıdır.


Veri sorumlusuna ait iletişim bilgilerini genellikle kurumun web sitesinde bulabilirsiniz. Veri sorumlusuna başvurunun şekli ile ilgili olarak 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ düzenlemesi bulunmaktadır. Başvuru, bu tebliğde belirtilen ayrıntılara göre gerçekleştirilir. Bu mevzuat düzenlemeleri alternatif yolları da belirler. Hangi yolun seçileceği ise somut olaya göre belirenecektir.


3. Şikayetinizi Detaylı Bir Şekilde Açıklayın


İlgili kişinin şikayet yoluna başvurabilmesi için öncelikle veri sorumlusuna Kanunun 13. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 30 gün içinde başvuruya cevap verilmemiş olması gerekmektedir. İlgili kişilerin veri sorumlusuna başvurmadan doğrudan Kurul'a şikayet yoluna gitmesi mümkün değildir. KVKK şikayet modünü kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli kısım işte veri sorumlusuna başvuruyu içeren başvuru kısmıdır. Usulsüz yapılan bir başvuru, zaman kaybı anlamına gelecektir.


KVKK kapsamında veri sorumlusuna sorabileceğiniz haklarınız aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediği

 • Eğer kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin ayrıntılı bilgi talebi

 • Kişisel verilerin ne amaçla işlendiği

 • Eğer bu amaç kanuna uygun ise kişisel verilerin bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı

 • Kişisel verilerin Türkiye içinde veya dışında kimlere aktarıldığı

 • Kişisel veriler hatalı işlenmiş ise bunların değiştirilmesi talebi

 • Kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi talebi

 • Kişisel verilerin bu şekilde düzeltildiği, silindiği veya yok edildiği durumlarda bu durumun, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme

 • İşlenen kişisel verilerin münhasır olarak otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendi aleyhine olumsuz bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 • Kişisel verilerin KVKK ve diğer kanuni düzenlemelere aykırı olarak işlenmesi durumunda ortaya çıkan zararın giderilmesini talep etme

Ayrıca, şikayetinizin çözümü için taleplerinizi de belirtebilirsiniz.


4. Veri Sorumlusunun Cevabını Bekleyin


Veri sorumlusu, şikayetinizi aldıktan sonra size bir yanıt vermekle yükümlüdür. KVKK'ya göre, veri sorumlusu, şikayetinizi en geç 30 gün içinde cevaplamalıdır. Yanıtta, şikayetinizin kabul edildiği, reddedildiği veya daha fazla inceleme yapılması gerektiği belirtilmelidir. Veri sorumlusuna başvurunun şekli ile ilgili olarak 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ düzenlemesi bulunmaktadır. Başvuru, bu tebliğde belirtilen ayrıntılara göre gerçekleştirilir. Bu mevzuat düzenlemeleri alternatif yolları da belirler. Hangi yolun seçileceği ise somut olaya göre belirlenmelidir.


5. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) Başvurun: KVKK Şikayet Modülü


Eğer veri sorumlusu, şikayetinizi yanıtlamaz veya memnun edici bir çözüm sunmazsa, şikayetinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) iletebilirsiniz. KVKK, şikayetleri değerlendirir ve gerekli incelemeleri yapar. Şikayetinizi KVKK'ya iletmek için, KVKK'nın internet sitesinde bulunan "Şikayet Modülü"nü kullanabilirsiniz. Ayrıca, elden, posta veya kargo yoluyla da şikayetinizi KVKK'ya iletebilirsiniz.


6. KVKK'nın Cevabını Bekleyin


KVKK, şikayetinizi aldıktan sonra incelemelerini yapacak ve sonuç hakkında size bir cevap verecektir. KVKK, şikayetinizi en geç 60 gün içinde cevaplamalıdır. Cevapta, şikayetinizin kabul edildiği, reddedildiği veya ek incelemelere ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir. Kurul, şikayetleri değerlendirir ve talepler üzerinde inceleme yapar. Şikayetçiye cevap verilir. Kurul, şikayetin cevaplandırılması için 60 gün içinde harekete geçmezse, şikayet reddedilmiş kabul edilir. Kurul, inceleme sonucunda hak ihlali veya Kanuna aykırılık olduğunu tespit ederse, veri sorumlusuna bunun düzeltilmesi için talimat verir. Veri sorumlusu, bu kararı 30 gün içinde yerine getirme yükümlülüğüne sahiptir.KVKK Şikayet Modülü Nasıl Kullanılır?


KVKK Şikayet Modülü kullanmak için öncelikle kullanıcı profilinin %100 tamamlanması gerekmektedir. Daha sonra sisteme giriş yaparak "Devam Et" ikonuna tıklanmalıdır. Şikayet oluşturabilmek için kişisel bilgilerin güncel olması gerekmektedir, bu nedenle "Profil Güncelleme" ya da sayfanın sol üst tarafındaki "Profil" ikonu seçilerek gerekli bilgi güncellemeleri yapılmalıdır. Şikayet başvurusunda bulunmak için "Kaydet" butonuna tıklanmalı ve açılan "Şikayet Detay" sayfasında girilen bilgiler kontrol edilerek "Onayla ve Gönder" ikonu seçilmelidir. Şikayet başvurusu sayfanın altında yer alan "İptal Et" ikonu seçilerek iptal edilebilir. Şikayet başvurusunda ikametgah veya iş adresi bilgilerinin bulunması gerekmekte olup, adres numarası bilinmiyorsa https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu linki kullanılarak öğrenilebilir. KVKK Şikayet Modülü üzerinden vekil, veli/vasi başvuruları yapılamamakta olup ilgili kişi sadece kendi adına başvuruda bulunabilmektedir. Kimlik bilgileri (ad, soyad ve kimlik numarası) e-devlet uygulaması üzerinden otomatik olarak sisteme yüklenmektedir ve kimlik bilgilerini MERNİS üzerinden güncellemek için "MERNİS’ten Güncelle" ikonu kullanılabilir.


KVKK şikayet modülüne nasıl erişebilirim?

KVKK'nın internet sitesi olan www.kvkk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra, "Anasayfa" üzerindeki menülerde bulunan "İlgili Kişi Şikayet Bildirimi" butonuna tıklayarak şikayet başvurusu alanına erişebilirsiniz.


Ayrıca, e-Devlet sistemi üzerinden de doğrudan KVKK Şikayet Modülü'ne erişim sağlanabilir. Giriş işlemi için 'Giriş İçin Tıklayınız' ikonunu seçtikten sonra şikayet oluşturabilirsiniz. KVKK, herkesin kolayca kullanabilmesi için Şikayet Hakkı için bir kılavuz hazırlamıştır. Bu işlemleri gerçekleştirirken, KVKK tarafından hazırlanan 'Şikayet Modülü Kılavuzu'ndan faydalanabilirsiniz.


Şikayet oluşturmak için hangi adımları izlemeliyim?


KVKK şikayet modülünde bir şikayet oluşturmak için aşağıdaki adımları izlemelisiniz:

 1. Gerekliyse "MERNİS'ten Güncelle" simgesini kullanarak kullanıcı profil sayfasındaki kişisel bilgilerinizi güncelleyin.

 2. "İkametgah veya İş Adresi-Adres Numarası" alanına adres numaranızı girin. Adres numaranızı bilmiyorsanız, https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu bağlantısını kullanarak bulabilirsiniz.

 3. Şikayetinizi KVKK'ya göndermek için "Şikayet Detay" sayfasında bulunan "Onayla ve Gönder" simgesine tıklayın.

 4. Görünen "Onay" penceresinde "Evet" seçerek başvurunuzu onaylayın.

 5. Şikayetiniz KVKK'ya gönderilecek ve "Şikayetler" sayfasında görüntülenebilecektir. Yeni bir şikayet oluşturmak için sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "Yeni Şikayet Oluştur" simgesine tıklayın.


KVKK Şikayeti Ücretli midir?


KVKK şikayeti için modül üzerinden yapacağınız şikayet işlemleri ücretsizdir.


6698 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca; veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu kapsamda, Kuruma şikayette bulunulabilmesi için veri sorumlusuna tanınan 30 günlük cevap verme süresinin beklenmesi gerekmektedir. Veri sorumlusu 30 günlük yasal süre içinde başvuruya herhangi bir cevap vermemiş ise şikayet oluşturulmaya devam edilebilir.


Şirketin Vergi Kimlik Numarası veya Veri Sorumlusunun T.C. Kimlik numarasını bilmiyorsanız, rakam sayısı kadar 1 rakamını tuşlayabilirsiniz. Örn : "11111111111"


KVKK İhlalinde Doğrudan Mahkemeye Başvurulabilir mi?


Evet, ihlal durumunda doğrudan mahkemeye başvurulabilir. Kişisel veri ihlalleri, kişilik haklarının ihlali anlamına geldiği için ayrıca genel hükümler kapsamında manevi tazminat davası açılabilmektedir. Bununla birlikte, TCK'da düzenlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, işlenmesi veya paylaşılması suçlarından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunma imkanı da bulunmaktadır.


Daha fazla bilgi için KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU tarafından yayınlanan "KVKK ŞİKAYET MODÜLÜ KILAVUZU"na göz atabilirsiniz.


Bu bilgilerin, kanunda yer alan temel kurallar olduğunu belirtmek isteriz. Genel olarak, uygulamada karşılaşılan durumları da ele almış olsak da her somut olayın kendine özgü özellikleri bulunmaktadır.


Her somut olayda, mevzuatın farklı hükümlerine aykırılık, eksiklik gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bireysel benzer durumları gözlemleyerek hukuki yardım olmadan süreci takip etmek, hak kaybına yol açabilir, zaman kaybı oluşturabilir. KVKK ihlalleri, tazminat ve cezai yaptırımlar açısından ciddi sonuçları olan konulardır. Bu sebeple, hukuki sürecin önemi göz ardı etmemenizi ve hukuki destek almanızı öneririz.


Nergiz Avukatlık Bürosu olarak, müvekkillerimizin bireysel ihtiyaçlarını anlayarak, özel durumlarını göz önünde bulundurarak kişiselleştirilmiş çözümler sunuyoruz. KVKK ihlal sürecinde size yol göstermek, adımlarınızı doğru şekilde atmanızı sağlamak ve hukuki sürecin her aşamasında yanınızda olmak için buradayız.


KVKK Maddi ve manevi tazminat taleplerinizi en etkili şekilde inceleyerek, gereken başvuruları yapmanızda size yardımcı olabiliriz. Şikayet süreçlerinizi titizlikle yöneterek, KVKK ihlallerinin cezai yaptırımlarının uygulanması için gerekli adımları atıyoruz.


KVKK ihlalleriyle ilgili her türlü sorunuz için bize ulaşabilirsiniz.
0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page