top of page

Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilebilir?


kiracıyı nasıl çıkarabilirim? kiracı tahliyesi

"Oğlumu veya kızımı eve yerleştirmek istiyorum, kiracım evime zarar veriyor, kiracım emsallerinin altında kira bedeli ödüyor, 11 yıllık kiracı mı çıkartabilir miyim?"

Kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl tahliye edilir? Kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl çıkarılır? Sorusu, ülkemizde artan enflasyonun yarattığı güvensizlik ortamı ve kira bedellerinin emsallerinin oldukça altında kaldığı bu dönemde sıkça karşımıza çıkan bir sorudur. Genel olarak kira uyuşmazlıkları, kira bedelinin zamanında ödenmemesi, eksik ödenmesi veya yeterli olmaması gibi sebeplerle ortaya çıkar. Ancak, kira bedeli dışında kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlık yaratan diğer nedenler de vardır ve bu nedenler yeni bir tahliye sebebi olarak karşımıza çıkabilir.


Bu yazıda Türk Borçlar Kanunu’nda sayılan diğer tahliye türlerinden kısaca bahsederek, bu sorusuya cevap arayacağız.


Kiracı Tahliye Sebepleri Nelerdir? Kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl tahliye edilir sorusu aşağıdaki tahliye sebeplerinden birine dayanarak açılacak tahliye davası ile cevaplanabilir:

  1. Gereksinim, İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası: Ev sahibi, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi nedeniyle kullanma zorunluluğu mevcutsa, kanunda öngörülen sürelere uyarak bir ay içinde açacağı dava ile kira ilişkisine son verebilir.

  2. İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası: Kiracı, kira süresi içerisinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına neden olursa, kiraya veren, ihtarların yapıldığı kira yılının sonundan itibaren bir ay içinde tahliye davası açarak kira sözleşmesini sona erdirebilir.

  3. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçede Konutunun Bulunması Nedeniyle Tahliye Davası: Eğer kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin, aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya uygun bir konutu varsa ve kiraya veren bu durumu kira sözleşmesinin başlangıcında bilmiyorsa, kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde tahliye davası açılarak sözleşmeyi sonlandırabilir.

  4. Kiralananın Yeniden İnşası veya İmarı Nedeniyle Tahliye Davası: Eğer kiralanmış yer, yeniden inşa, imar, genişletme veya ciddi onarıma ihtiyaç duyuyor ve bu süreçler sırasında kiralanmış yerin kullanımı mümkün değilse, kanunda öngörülen sürelere uyarak bir ay içinde tahliye davası açılarak kira akdi sona erdirebilir.

  5. Kiracının Evi Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu Aykırı Davranması Nedeniyle Tahliye Davası: Kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun bir şekilde dikkatle kullanmalı ve taşınmazda oturan diğer kişilere ve komşulara saygı göstermelidir. Kiracının bu yükümlülüğe uymaması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kiralama durumlarında en az otuz günlük bir süre vererek, aykırılığın düzeltilmesi gerektiği konusunda yazılı bir ihtar gönderir. Ancak ihtara rağmen uygun kullanıma son verilmez veya kiralanan eski durumuna getirilmezse, kiraya veren sözleşmeyi feshedebilir ve tahliye davası açabilir.

  6. Tahliye Taahhütnamesi Sebebiyle Tahliye Davası: Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, belirli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak taahhüt ettiği halde bu taahhüdü yerine getirmezse, kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten itibaren bir ay içinde icra veya dava yoluyla sonlandırma hakkına sahiptir.

  7. 10 Yıllık Kiracının Tahliye Davası: Konut ve çatılı işyeri kiralamalarında, kiracı sözleşme süresinin sona ermesinden en az on beş gün önce yazılı bir bildirimde bulunmadıkça, kira akdi aynı şartlar ile bir yıl daha uzatılmış kabul edilir. Kiraya veren, sözleşme süresinin sona ermesini gerekçe göstererek sözleşmeyi sonlandıramaz. Ancak kira sözleşmesi süresi sona erdikten sonra, ardışık on yılın toplamının on yılı doldurmasının ardından, her bir takip eden yılın sonundan en az üç ay önce bildirimde bulunmak kaydıyla, herhangi bir gerekçe belirtmeksizin sözleşmeyi sonlandırabilir.

Özel tahliye sebeplerine dayanarak, kiracınızı çıkartmak istediğinizde, belirli bir süreç ve hukuki adımların takip edilmesi gerekir. Kirasını Düzenli Ödeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir? Kirasını düzenli ödeyen bir kiracıyı çıkarmak istemeniz durumunda, özel tahliye sebeplerine dayanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz..


Özetle, kiracınız kira bedelini düzenli ödese dahi kanunda belirtilen tahliye sebeplerine dayanarak tahliye davası açarak kiracınızın evinizden çıkarılmasını sağlayabilirsiniz. Kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl tahliye edilir? sorusu hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page