top of page

İnternet Sitenizin Alan Adını Korumanın Yolları


İnternet alan adları, günümüzde işletmeler ve bireyler için dijital varlıkların önemli bir parçası haline gelmiştir. Ancak, popülerlikleri arttıkça, alan adlarıyla ilgili uyuşmazlıklar da kaçınılmaz hale gelmektedir. Bir internet alan adının, marka hakları, ticari unvanlar ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla çakışması, marka sahipleri için büyük bir endişe kaynağı olabilir.


Kurumsal kimliğinizi temsil eden ve küresel bir görünüm sunan internet alan adınızın başka bir kişi veya kuruluş tarafından kötü niyetli olarak kullanılmasını önlemek mümkündür. Bu yazıda, internet alan adınızı hak ihlallerine karşı nasıl koruyabileceğinizi ve başvuru yollarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hak ihlalleri durumunda yapılması gereken adımlar, haklarınızı koruma mekanizmaları ve hukuki süreçler hakkında bilgilendireceğiz. Böylece kurumsal kimliğinizi koruyarak internet varlığınızı güvence altına alabileceksiniz.


İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Hakkında Detaylı Bilgi


İnternet alan adı tahsisleri 1990 yılından günümüze kadar resmi belgelerle teyit edilen tescil sistemi temel alınarak ODTÜ tarafından "tr" uzantılı Alan Adları Politikaları, Kurallar ve İşleyiş yönergeleri çerçevesinde yönetiliyordu. Ancak 14.09.2022 tarihinde, "tr" uzantılı alan adlarının yönetimi ODTÜ'den Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na devredilmiş ve bu süreç tamamlanarak TRABİS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) aktif hale getirilmiştir.


TRABİS'in hizmete girmesiyle birlikte, özellikle "com.tr" uzantısı olmak üzere "net.tr" ve "org.tr" uzantılı internet alan adları "first come, first served" prensibiyle yani "ilk gelen alır" esasıyla tahsis edilmeye başlanmıştır. Bu süreçte, hak ihlalleri durumunda etkin bir işleyiş sağlayacak ve uyuşmazlıkların en kısa sürede çözümlenmesine imkan tanıyacak bir mekanizma oluşturulmuştur. "İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği"nde, Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS) şu şekilde tanımlanmıştır: "İnternet alan adları ile ilgili uyuşmazlıkların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten tarafları ifade eder."


Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcısına Başvuru İçin Gereken Şartlar

İnternet Alan Adları Yönetmeliği'nin "Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasına başvuru" başlıklı 25. madde, başvuru şartlarını düzenlemektedir. Uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvurabilmek için ihtilaf konusu alan adı üzerinde hak sahipliğini iddia eden şikayetçi tarafın aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

  1. İhtilaf konusu alan adının, sahip olduğu ya da ticarette kullanıldığı marka, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer tanıtıcı işaretlerle benzer ya da aynı olduğunu ispatlamak,

  2. Alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısı olmadığını belgelemek,

  3. Bu alan adının sahibi tarafından kötü niyetle tahsis edildiğini veya kullanıldığını kanıtlamak.

Uyuşmazlık Çözüm Hizmeti Nasıl Yürütülmektedir?


Şikayetçi, Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS) internet sitesinden ilgili formu doldurarak başvurusunu gerçekleştirir. Başvurular ücret karşılığında yapılmaktadır ve her bir hakem ücreti bin Türk Lirası olarak belirlenmiştir. UÇHS ücreti ise hakem ücreti için belirlenen ücretin yarısıdır.


Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılar; fikri mülkiyet hakları hukuku, marka hukuku, ticaret hukuku veya bilişim hukuku alanlarında en az birinde en az üç yıllık mesleki deneyime sahip hakemler ile hizmet verir. Hakem veya hakem heyeti, uyuşmazlık konusu alan adına ve taraflarına ilişkin bağımsızlık ve tarafsızlık beyanlarını UÇHS'ye sunarak çalışmaya başlar. Hakem veya hakem heyeti, on beş gün içinde ilgili mevzuat, içtihatlar ve yargı kararlarını göz önünde bulundurarak, şikayetçi tarafın talebi doğrultusunda alan adlarının iptaline, şikayetçi tarafa devrine veya şikayetçi tarafın talebinin reddine karar verir. Verilen kararlar gerekçesiyle birlikte Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı'nın internet sitesinde yayımlanır.


Önemli Not: "TRABİS'in faaliyete geçmesinden önce tahsis edilmiş olan alan adları için, Yönetmeliğin altıncı bölümünde tanımlanan alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru yapılamaz. Ancak bu alan adlarından TRABİS faaliyete geçtikten sonra yenileme işlemi yapılanlar için uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru yapılabilir." Bu nedenle, uyuşmazlık yaşanmadan önce alan adının tahsis tarihine dikkat edilmesi önemlidir.


Sonuç olarak, belirlenen şartların gerçekleştiği internet alan adı hak ihlallerinde Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılara başvurmanın avantajları, mahkemelere göre daha kısa sürede sonuçlanması, uzman kişiler tarafından çözülmesi ve daha düşük masraflarla çözüme kavuşması gibi birçok faydası bulunmaktadır.


İnternet alan adlarıyla ilgili haklarınızı korumak ve sorunlarınıza çözüm bulmak için, Domain hakları, alan adı davası, domain ihlali tazminatı, domain marka ihlali gibi konularda uzmanlaşmış hukuk danışmanlarımızla iletişime geçerek alan adı tescil süreci, domain telif hakkı, alan adı sahipliği, domain telif ihlali gibi konularda size yardımcı olabiliriz. Alan adı davaları ve domain marka koruması gibi hukuki süreçlerde, Alan adı hukuk danışmanı olarak bize her zaman ulaşabilirsiniz.

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page