top of page

İşçinin İfade Özgürlüğü ve Özel Hayata Saygı Hakkı ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı


ifade özgürlüğü, anayasa mahkemesi, sosyal medya, işe iade

Anayasa Mahkemesi, 22 Kasım 2023 tarihli kararıyla, sosyal medya paylaşımları sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen başvurucuların özel hayata saygı hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Başvurucular, çalıştıkları şirketteki sosyal medya paylaşımları sebebiyle incelenmiş ve şirketin Disiplin Kurulu kararıyla iş sözleşmeleri sonlandırılmıştır. İş mahkemesi, başvurucuların iş sözleşmelerinin haklı gerekçelerle feshedildiğine hükmederek işe iade taleplerini reddetmiştir. Ancak istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını geçerli nedenlere dayalı fesih olarak değerlendirmesi gerektiği gerekçesiyle bozmuş ve yeni bir hüküm verilmesine karar vermiştir. Yargıtay da bu kararı onamıştır..


Başvurucular, sosyal medya paylaşımları sebebiyle iş sözleşmelerinin feshedilmesinin özel hayata saygı hakkı ile ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini iddia etmiştir.


Mahkeme, başvurucuların paylaşımlarının genel olarak siyasi ve kamusal konulara yönelik olduğunu belirtmiş ve bu konuların toplumu ilgilendirdiğini, bu nedenle başvurucuların ifade özgürlüğünü kullanma hakkına sahip olduklarını vurgulamıştır. Ayrıca mahkeme, paylaşımların işle ilgisi olmadığını ve iş yerinde yapılmadığını belirtmiştir. Dahası somut başvurulara konu paylaşımların mesai saatleri içinde ya da iş araçlarıyla yahut işyerinde yapıldığı, başvurucuların bu sebeplerle iş sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getiremediği ileri sürülmemiştir.


Başvurucuların eylemlerinin işçinin davranışlarından kaynaklı geçerli sebepler kapsamında değerlendirilmesine dair mahkemelerin yeterli inceleme yapmadığı sonucuna varmıştır.

Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi, başvurucuların özel hayata saygı hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir. Mahkeme, mahkemelerin yeterli bir inceleme yapmadığını ve ifade özgürlüğünün dolaylı olarak sınırlandırıldığını belirtmiştir.(Ayhan Deniz ve diğerleri [GK], B. No: 2019/10975, 14/6/2023, § …)

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page