top of page

Hasta Mahremiyeti: Hasta Verilerinin Korunması

Hasta ve danışanlarınızın verisini nasıl saklamalısınız? Özel Nitelikli sağlık verisinin işlenmesinin daha sıkı şartlara tabi olduğunu biliyor musunuz?


hasta mahremiyeti, kişisel veri

Hasta mahremiyeti, her bireyin temel bir hak olarak kabul edilir. Sağlık hizmetlerinden yararlanan herkes, sağlık durumuyla ilgili kişisel bilgilerin gizli kalmasını bekler. Hasta mahremiyeti, tıbbi geçmiş, teşhis, tedavi planları ve diğer hassas bilgileri içeren her türlü veriyi kapsar. Bu bilgilerin izinsiz olarak yayılması veya kötüye kullanılması, bireyin haklarının ihlal edilmesine ve güven duygusunun sarsılmasına neden olabilir.


Kişisel verilerin korunması günümüzde büyük bir öneme sahiptir, özellikle sağlık sektöründe hasta ve danışanların verilerinin güvenli bir şekilde işlenmesi ve saklanması gerekmektedir. Bu yazımızda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVK) dayanarak, sağlık hizmeti sunan kuruluşların hasta ve danışanların kişisel verilerini nasıl işlemesi ve saklaması gerektiği üzerinde duracağız.


Hasta ve danışanların kişisel verilerinin işlenmesi, KVK Kanunu'na uygun olarak gerçekleştirilmelidir. İlk olarak, kişisel verilerin hukuki bir dayanağı olmalıdır. Sağlık hizmeti sunan kuruluşlar genellikle hasta rızası veya hukuki yükümlülükler gibi dayanakları kullanır. İkinci olarak, adil ve şeffaf bir şekilde işleme yapılmalıdır. Hasta veya danışanlar, kişisel verilerinin ne şekilde işlendiğini ve hangi amaçlarla kullanıldığını açık bir şekilde bilgilendirilmelidir. Üçüncü olarak, veri minimizasyonu ilkesine uyulmalıdır. Sadece gerekli ve amaçla sınırlı veriler toplanmalıdır.


KVK Kanunu, hasta ve danışan verilerinin işlenmesiyle ilgili bazı özel düzenlemeler içermektedir. Örneğin, sağlık verileri, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına girer ve özel koruma gerektirir. Bu veriler, hasta veya danışanın rızası olmadan işlenemez, sadece belirli istisnalar çerçevesinde işlenebilir. Ayrıca, sağlık hizmeti sunan kuruluşlar, sağlık verilerini gizli tutmakla yükümlüdür ve bu verileri üçüncü taraflarla paylaşmadan önce hasta veya danışanın açık rızasını almalıdır.


Örneğin saç ekimi yaptıran bir danışanınızın fotoğrafını sosyal medya'da tanıtım amaçlı paylaşmadan önce açık rızasını aldınız mı? Genel anlamda aldığınız açık rızanın her zaman kabul edilmeyeceğini göz önünde bulundurarak, her veri işleme için ayrı açık rıza almanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. Yurt dışına aktarım için almış olduğunuz açık rıza ile sosyal medya paylaşımı yapmak için açık rıza almış sayılmazsınız.

KVK Kanunu ayrıca, kişisel verilerin saklanmasıyla ilgili de bazı düzenlemeler içermektedir. Örneğin, kişisel veriler, belirli bir süreyle sınırlı olarak saklanmalıdır. Sağlık hizmeti sunan kuruluşlar, yasal saklama sürelerini ve amaca uygunluk prensiplerini dikkate alarak verileri düzenli olarak silme veya anonimleştirme politikaları belirlemelidir. Ayrıca, verilerin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemler alınmalıdır.


Hasta ve danışanların kişisel verilerinin işlenmesi ve saklanması, KVK Kanunu'na uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Sağlık hizmeti sunan kuruluşlar, veri güvenliği ve gizliliği konusunda büyük bir sorumluluk taşır. Kişisel verilerin hukuki dayanağa uygun şekilde işlenmesi, adil ve şeffaf bir süreç izlenmesi, veri minimizasyonu ilkesine uyulması ve uygun güvenlik önlemlerinin alınması önemlidir. Bu sayede, hasta ve danışanların kişisel verileri güvende tutulurken, kuruluşlar da KVK Kanunu'na uyum sağlamış olurlar.


Hastalarınızın sağlık verilerini korumanıza yardımcı olmak için hangi adımları izlemelisiniz?


1. Güçlü Veri Güvenliği Politikaları Oluşturun

Hasta mahremiyetini sağlamak için güçlü bir veri güvenliği politikası oluşturmanız gerekmektedir. Bu politika, verilerin toplanması, depolanması, erişimi ve paylaşımıyla ilgili açık kurallar içermelidir. Veri güvenliği politikanız, mevcut yasal düzenlemelerle uyumlu olmalı ve çalışanlarınıza düzgün bir şekilde iletilmelidir.


2. Eğitim ve Farkındalık Oluşturma

Tüm sağlık personeli ve çalışanlarınıza, hasta mahremiyeti ve gizlilik konularında eğitim verilmelidir. Bu eğitimler, veri güvenliği politikalarını anlamalarını ve uygulamalarını sağlayacaktır. Ayrıca, çalışanlarınızı güncel tehditler hakkında bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak da önemlidir.


3. Veri Erişim Kontrolleri Uygulayın

Hastalarınızın sağlık verilerine sadece yetkili kişilerin erişebilmesini sağlamak için veri erişim kontrolleri kullanın. Her çalışanın belirli bir rolü ve erişim düzeyi olmalıdır. Verilere erişimi olan kişilerin aktivitelerini izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek için bir izleme mekanizması kurun.


4. Veri Şifreleme Teknolojilerini Kullanın

Hasta verilerini korumak için veri şifreleme teknolojilerinden yararlanın. Şifreleme, verilerinizi yetkisiz erişimlere karşı korur ve güvenli bir iletişim kanalı sağlar. Verileri depolama ve iletim aşamalarında şifreleme kullanarak, gizlilik riskini azaltabilirsiniz.


Hasta Verilerinin Paylaşımı: İzin Alma ve Uygunluk

Hasta verilerinin paylaşımı, gizlilik konusunda dikkat edilmesi gereken diğer bir önemli konudur. Verileri paylaşırken, hasta mahremiyetine saygı göstermeli ve uygun izinleri almalısınız. İşte hasta verilerinin paylaşımında dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar:


1. Yasal Düzenlemelere Uygun Olun

Hasta verilerini paylaşırken, geçerli yasal düzenlemelere uygun hareket etmeniz gerekmektedir. Veri paylaşımıyla ilgili yerel ve ulusal yasalara hakim olun ve bu yasalara tam uyum sağlayın. Hasta mahremiyeti ihlali, ciddi yasal sonuçlara yol açabilir, bu yüzden yasal düzenlemeleri dikkatlice takip etmeniz önemlidir.


2. Hasta İzinlerini Alın

Hasta verilerini paylaşmadan önce, hasta veya yasal temsilcilerinden açık bir şekilde izin almanız gerekmektedir. Hasta izinlerini yazılı olarak kaydetmek ve ilgili tarihlerle birlikte saklamak önemlidir. İzin alınmadan yapılan veri paylaşımları, etik olmayan ve yasa dışı kabul edilebilir.


3. Güvenilir Veri Paylaşım Yöntemleri Kullanın

Hasta verilerini paylaşırken, güvenilir veri paylaşım yöntemleri kullanmanız önemlidir. Şifreleme, güvenli veri transfer protokolleri ve diğer güvenlik önlemleriyle donatılmış bir sistem kullanarak veri güvenliğini sağlayabilirsiniz. Verileri güvenli bir şekilde taşıyarak, veri güvenliği ihlallerini en aza indirebilirsiniz.


Hasta verilerinin gizliliği ve güvenliği, sağlık sektöründe en yüksek önceliklerden biridir. Hastalarınızın güvenini kazanmak ve uygun gizlilik önlemlerini almak, başarılı bir sağlık hizmeti sunumunun temelidir. Veri koruması politikalarınızı güncel tutun ve çalışanlarınızı düzenli olarak eğitin. Hasta mahremiyetini ve veri güvenliğini sağlama konusunda sürekli olarak kendinizi geliştirin.


Hasta ve danışan verilerinin işlenmesi konusunda Nergiz Avukatlık bürosuna başvurarak, hukuki gerekliliklere uyum sağlamak ve veri güvenliğini sağlamak için doğru adımı atabilirsiniz. Bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page