top of page

KVK Kurumu Tarafından Genetik Verilerin İşlenmesine Dair Hususlar Hakkında Rehber YayınlandıKişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) tarafından, Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber, 13 Ekim 2023 tarihinde Kurum'un resmi internet sitesinde yayımlandı.


Bu rehber, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 4. maddesinin (13) numaralı fıkrasında tanımlandığı gibi, genetik verilerin işlenmesiyle ilgili önemli değişiklikler ve yenilikler getiren bir rehberdir. Genetik veriler, kişinin fizyolojisi veya sağlığıyla ilgili özel bilgileri içerir ve bu veriler özellikle kişinin biyolojik numunenin analiziyle elde edilen ve kişinin kalıtım yoluyla kazanılan özellikleri hakkında kişisel verilerdir.


Genetik veriler günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır, özellikle sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla genetik analiz yapılmasında önemlidir. KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanan genetik verilerin işlenmesiyle ilgili önemli hususları açıklığa kavuşturmak amacıyla bu rehberi hazırlamıştır.


Rehbere göre, Genetik Verilerin İşlenmesine yönelik KVKK tarafından belirlenen ilkeler şunlardır:

  1. Veri sorumlusu, Kanun'un 4. maddesindeki genel ilkelere ve 6. maddedeki şartlara uygun bir şekilde, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda genetik verileri işleyebilir.

  2. Genetik veri işlemesi, hakkın özüne dokunmamalı, ölçülülük ilkesine ve veri güvenliği tedbirlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

  3. Genetik veri işleme faaliyeti, amaç için uygun olmalıdır.

  4. Genetik veri işleme yöntemi, amaç için gerekli olmalıdır.

  5. İşlenen genetik verilerin saklama süresi gereken süre kadardır ve gereklilik sona erdiğinde imha edilmelidir.

  6. Genetik verilerin işlenmesi son derece hassas bir veri türüdür ve ulusal stratejik sonuçlara sebep olabilir.

KVKK tarafından yayımlanan bu rehber, veri sorumlularının kanuna uygun olarak kişisel verileri işlemeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri için önemli bir rehber niteliğindedir. Rehberin tam metnine KVKK resmi internet sitesinden ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page