top of page

Evinizi Airbnb ile Kiralarken Dikkat Etmeniz Gereken Yasal Konular

Evinizi Airbnb ile Kiralamadan Önce Bilmeniz Gerekenler: Airbnb Yasal mı?
Günümüzde Airbnb gibi çevrimiçi platformların ortaya çıkmasıyla birlikte günlük, haftalık gibi kısa süreli konut kiralama hizmetleri popüler hale gelmiştir. Bu alternatif konaklama yöntemi, otelcilik hizmetine benzer şekilde pratik ve maliyet açısından avantajlıdır. Ancak, günlük yer kiralamanın artmasıyla birlikte mevzuata uygun olmayan yerlerdeki hizmet sunumunda da artış gözlemlenmektedir. Bu durum, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabileceğinden dolayı, Türkiye'de kolluk kuvvetleri tarafından sık sık denetimler yapılmaktadır. Bu nedenle, günlük kiralama hizmeti sunacak kişilerin mevzuata uygun hareket etmeleri ve herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları önemlidir.


Evinizi Airbnb ile kiraya vermeden önce hukuki olarak yapmanız gerekenler ile ilgili bir bilgilendirme yazısı hazırladık. Bu yazıyı okuyorken evinizi Airbnb ile kiralamış ancak Airbnb ve Yasal Uyum ile ilgili bir çalışma yapmamış olsanız bile adım atmak için geç değil.


Airbnb Kiralamada Atmanız Gereken İlk Adım: Ruhsat Alınması ve Kat Malikleri Kararı


Hukuki adımlardan önce, Airbnb üzerinden ev kiralamak, çevredeki komşuları etkileyebilir. Ev sahipleri, komşularını kiralama faaliyetleri hakkında bilgilendirmeli ve rahatsızlık vermemek için gerekli önlemleri almalıdır. Özellikle gürültü, park yeri gibi konularda komşuların dikkate alınması önemlidir. İşte bu sebeple bu konu kanun koyucunun getirdiği düzenlemeler ile yasal zorunluluk haline getirilmiştir.


Airbnb gibi günübirlik konut kiralama faaliyetleriyle ilgili olarak, İç İşleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2013 tarihli Genelgesi gereği, apart daire, rezidans veya apart şeklindeki yerlerin işyeri niteliği taşıdığı kabul edilmiştir. Bu nedenle, günübirlik kiralama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorunlu hale gelmiştir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, işyerinin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olması ve kat maliklerinin oy çokluğu ile (yönetim planında aksi belirtilmemişse) günübirlik kiralama faaliyetine izin verilmesine ilişkin karar alınmış olması gerekmektedir.


Günübirlik kiralama faaliyetinin ruhsat almadan gerçekleştirilmesi durumunda, yetkili idarelerin ilgili birimleri tarafından yapılan tespitler doğrultusunda faaliyetin durdurulması ve mühürlenmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun ilgili maddesi gereği, mevzuata aykırı olarak işletilen iş yerlerinin işletmecilerine 2022 yılı itibariyle 3.317 Türk Lirası ile 6.668 Türk Lirası arasında idari para cezası uygulanabilecektir.


Bu bilgiler, günübirlik konut kiralama faaliyetlerinde mevzuata uyum sağlamak ve yasal sorunlarla karşılaşmamak adına önemlidir. İlgili mevzuatı dikkate alarak gerekli izinleri almak ve işletme sürecinde gereken şartları yerine getirmek önemlidir. Airbnb kiralamalarınızla ilgili ruhsatlandırma süreçleri için bize ulaşarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.


Airbnb Ev Sahipleri İçin Önemli Bildirim Yükümlülükleri: Airbnb ve Türkiye'de Kimlik Bildirimi


Airbnb ev sahibi olarak, “Tebliğ Tebellüğ Belgesi” formu veya "Kimlik Bildirim Sistemi"ni daha önce hiç duymadıysanız, önemli bir yükümlülük olan bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemişsinisiz demektir.


Airbnb gibi günübirlik konaklamalarda kullanılan apart daireler, rezidanslar ve benzeri yerleri işletenler için Kimlik Bildirme Kanunu'nun hükümleri büyük önem taşımaktadır. Kanun gereği, bu yerlerde konaklayan yerli veya yabancı misafirlerin kimlik ve geliş-ayrılış kayıtlarının usulüne uygun şekilde günü gününe ve bilgisayar ortamında tutulması, genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanarak anlık olarak bildirilmesi ve her an denetimler için hazır bulundurulması, ayrıca Devlet İstatistik Enstitüsü'ne sunulması zorunlu hale gelmektedir. İşletenler ayrıca kendi kimlik bilgilerini tesis faaliyete geçmeden önce, çalışanların ise işe başlama ve ayrılma tarihlerinden itibaren 24 saat içinde en yakın kolluk örgütüne bildirmeleri gerekmektedir.


Kimlik Bildirme Kanunu'na göre, genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmama durumunda, 2022 yılı itibariyle 26.786 Türk Lirası idari para cezası uygulanmakta, anlık veri göndermeme veya gerçeğe aykırı kayıt tutma durumunda ise 13.391 Türk Lirası idari para cezasıyla karşılaşılmaktadır. Bu ihlallerin tekrarı halinde işletme ruhsatı iptal edilmektedir. İşletenlerin veya çalışanların bilgilerini kolluk örgütlerine iletmeme durumunda ise 2022 yılı için 1.171 Türk Lirası idari para cezasıyla karşılaşılmaktadır.


Airbnb ev sahiplerinin, Kimlik Bildirme Kanunu'nun yükümlülüklerine tam anlamıyla uymaları, kayıtları doğru ve güncel tutmaları büyük önem taşımaktadır. Bu sayede yasal düzenlemelere uygun hareket ederek sorun yaşama ve yaptırımlarla karşılaşma riskini en aza indirebilirsiniz.


Evini Airbnb Aracılığıyla Kiraya Verenlerin Gelir Vergisi Beyanı Nasıl Yapılır?


Airbnb kiralamalarında vergi ödemek zorunludur ve bu konuda vergi mevzuatına uyum sağlamak önemlidir. Uygun şekilde vergi ödemek, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve olası cezai yaptırımlardan kaçınmayı sağlar. Vergi konularında uzman bir mali müşavir veya vergi danışmanından destek almak, doğru vergi beyanı ve ödeme süreci için önemlidir.


Airbnb gibi çevrimiçi platformlar aracılığıyla evini kısa süreli kiraya verenlerin vergi yükümlülükleri önemlidir. Gelir Vergisi Kanunu'na göre elde edilen kira gelirleri, vergiye tabi tutulması gereken kazançlar arasında yer almaktadır.


268 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince kısa süreli konut kiralamalarında, haftalık, günlük veya benzeri şekillerde elde edilen kira gelirlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin banka veya PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunludur. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır.


3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre ise 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri, katma değer vergisinin kapsamına dahil edilmiştir. Bu nedenle, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler kapsamında olsun veya olmasın, şahsi kiralamalar dahil tüm kiralama işlemleri, %18 oranında KDV'ye tabi tutulmaktadır.


Türkiye'de AirBnb gibi kısa süreli konut kiralama hizmeti giderek yaygınlaşmaktadır. Airbnb üzerinden günübirlik ev kiralaması faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için bir dizi hukuki adımın atılması gerekmektedir. Bu adımlar arasında kat malikleri kararı alınması, işyeri güvenliği mevzuatına uyum sağlanması ve işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınması bulunmaktadır. Ayrıca, günübirlik ev kiralama hizmeti sunan işletmelerin, çalışanlarının ve konaklayanların kimlik bilgilerini kolluk kuvvetlerine bildirmesi ve bu bilgilerin bilgisayar ortamında güvenli bir şekilde depolanması gerekmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda idari para cezasıyla karşı karşıya kalınabilir ve hatta işyerinin kapatılması söz konusu olabilir.


Airbnb kiralamalarında karşılaşılan hukuki konuların karmaşıklığı göz önüne alındığında, ev sahiplerinin mevzuata uygun şekilde hareket etmeleri son derece önemlidir. Biz, Nergiz Avukatlık Bürosu olarak, bu alanda sahip olduğumuz deneyim ve uzmanlığımızı kullanarak müvekkillerimize rehberlik etmekteyiz. Konaklama işletmesi açma sürecinden başlayarak, yerel düzenlemelere uygunluk sağlama, kiracı hakları ve sözleşme hazırlama gibi konularda kapsamlı hukuki danışmanlık sunuyoruz. Bize başvurarak Airbnb kiralaması yaparken profesyonel hukuki desteğimizi alabilir ve Airbnb üzerinden edindiğiniz gelirinizi güvence altına alabilirsiniz.


Airbnb Türkiye

Airbnb İstanbul

Airbnb Ankara

Airbnb rezervasyon

Airbnb ev kiralamak

Airbnb fiyatları

Airbnb ev sahibi olmak

Airbnb güvenlik

Airbnb vergi ödemek

Airbnb deneyimleri


0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page