top of page

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Zararın önlenmesi, faydanın temininden önce gelir.

Anonim şirketlerin faaliyetleri sırasında hukuki konularla karşılaşması oldukça yaygın bir durumdur. Bu nedenle, anonim şirketlerin hukuki danışmanlık hizmetleri alması ve bir avukat bulundurması zorunluluğu vardır. Bu makalede, anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğunun önemi ve avantajları hakkında sizleri aydınlatmaya, önleyici hukukun telafi edici hukuktan neden daha önemli olduğunu izah etmeye çalışacağız.
Anonim Şirketlerin Hukuki Sorumlulukları


Anonim şirketler, birçok hukuki sorumluluğa tabidir. Şirketlerin faaliyetleri sırasında çeşitli kontratlar imzalaması, vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi ve çalışanlarının haklarını koruması gerekmektedir. Aynı zamanda, şirketlerin ticari sözleşmeleri düzenlemesi, fikri mülkiyet haklarını koruması ve yasal düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi de önemlidir. Bu sorumluluklar, hukuki birikimi ve deneyimi olan bir avukatın varlığını gerektirmektedir. Anonim şirketler, Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) göre kurulan ve sermayesinin paylara bölündüğü şirketlerdir. Anonim şirketlerde yönetim kurulu ve genel kurul gibi organlar bulunur ve şirketin faaliyetleri yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülür. Bu bağlamda, anonim şirketlerin hukuki mevzuata uyum sağlaması ve faaliyetlerini yasalara uygun olarak sürdürebilmesi için avukat bulundurma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.


Hangi Anonim Şirketlerde Avukat bulundurma Zorunluluğu bulunuyor?


Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu, 250.000,00 TL ve üzeri esas sermayeyle kurulan ve tescil edilen şirketlerde ve 250.000,00 TL'nin altında bir sermayeyle kurulan ancak sonrasında 250.000,00 TL ve üzeri esas sermayeye ulaşan şirketlerde geçerlidir.

Önemli olan nokta, kuruluş aşamasında 250.000,00 TL ve üzeri esas sermayenin tamamının ödenmiş olmasına gerek olmamasıdır. Yani, anonim şirketin tescil edilirken esas sermayesini 250.000,00 TL veya üzeri olarak belirlemiş ve bu miktarın tamamını henüz ödemiş olmasa bile avukat bulundurma zorunluluğu vardır.


Avukat Bulundurma Zorunluluğunun Avantajları


Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu, ilk olarak 2001 yılında başlamıştır. 23/01/2008 tarihinde ise 5728 sayılı Kanunun 329’uncu maddesi değiştirilmiş ve 08/02/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinde bazı anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu hüküm altına alınmıştır.


Anonim şirketin avukat bulundurma zorunluluğu, bir avukatın sigortalı olarak istihdam edilmesi veya sözleşmeli olarak çalışılması şeklinde olabilir. Bir avukat veya hukuk bürosuyla anlaşma yapılarak zorunluluğun yerine getirilmesine "sözleşmeli avukat" denir. Bu şekilde, anonim şirketler yasal süreçlerde ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde profesyonel bir avukatın desteğini alarak hukuki güvence sağlamış olurlar.


Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğunun birçok avantajı bulunmaktadır. İşte bu avantajlardan bazıları:


Hukuki Danışmanlık ve Rehberlik

Bir avukatın şirket bünyesinde bulunması, şirketin hukuki konularda sürekli danışmanlık ve rehberlik almasını sağlar. Avukat, şirketin faaliyetlerini yasal açıdan değerlendirir, olası riskleri belirler ve şirketi hukuki anlamda doğru adımlar atmaya yönlendirir. Bu sayede, şirket hukuki sorunlarla karşılaşma olasılığını minimize eder ve uygun hukuki stratejiler geliştirir.

Yasal Uyum ve Risk Yönetimi

Bir avukat, anonim şirketin yasal düzenlemelere uyumunu sağlar ve risk yönetimi konusunda önemli bir rol üstlenir. Şirketin faaliyetleri, ticaret hukuku, iş hukuku, vergi hukuku ve diğer ilgili alanlarda sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Avukat, bu konularda uzmanlığıyla şirkete yol gösterir ve yasal uyumun sağlanmasını sağlar. Böylece, şirket yasal sorunlarla karşılaşma riskini minimize eder.

Hukuki Süreçlerin Yönetimi

Anonim şirketler, zaman zaman hukuki süreçlerle karşılaşabilir. Örneğin, bir anlaşmazlık durumunda mahkeme süreci başlatılabilir veya şirket iflas durumuyla karşı karşıya kalabilir. Bu gibi durumlarda, bir avukatın varlığı, şirketin hukuki süreçleri yönetmesini ve çıkarlarını korumasını sağlar. Avukat, şirketin adına hukuki işlemleri yürütür ve gerekli savunmayı gerçekleştirir.

Anonim Şirketlerde Avukat Seçimi

Anonim şirketler için avukat seçimi önemlidir. Şirketin ihtiyaçlarına uygun bir avukat bulunması, hukuki danışmanlık hizmetlerinden maksimum verim almayı sağlar. İşte avukat seçiminde dikkate almanız gereken bazı faktörler:


Uzmanlık Alanı ve Deneyim

Avukatın uzmanlık alanı, anonim şirketlerin ihtiyaç duyduğu hukuki konularla ilgili olmalıdır. Ticaret hukuku, şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku gibi alanlarda deneyimli bir avukat, şirketin hukuki sorunlarına daha etkili çözümler sunabilir. Ayrıca, avukatın daha önce benzer şirketlere hizmet vermiş olması da tercih edilir.

İletişim ve Erişilebilirlik

Avukatla iyi iletişim kurabilmek önemlidir. Avukatın hukuki konuları anlaşılır bir şekilde aktarması ve şirket yetkililerine düzenli olarak bilgi vermesi gerekmektedir. Aynı zamanda, avukatın erişilebilir olması da önemlidir. Acil durumlarda veya hızlı kararlar alınması gereken durumlarda avukata ulaşabilmek, şirketin çıkarları açısından kritik bir öneme sahiptir.


Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu, şirketlerin hukuki sorumluluklarını yerine getirmesi ve yasal düzenlemelere uyum sağlaması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bir avukatın şirket bünyesinde bulunması, hukuki danışmanlık hizmetleri alınmasını, yasal uyumun sağlanmasını ve hukuki süreçlerin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar. Avukat seçimi yaparken uzmanlık alanı, deneyim, iletişim ve erişilebilirlik gibi faktörleri dikkate almak önemlidir.


Sözleşmeli Avukat Ücreti


Her yıl, avukatlara ödenmesi gereken en az ücretin belirlenmesi için Resmî Gazete'de "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" yayınlanır. 03/09/2022 tarihinde "2022-2023 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" Resmî Gazete'de yayınlanmıştır. Bu tarifeye göre, anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu kapsamında avukata 2023 yılı için ödenecek en az ücret 8.300,00 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu ücret, KDV hariç net tutardır. Taraflar, 8.300,00 TL'nin altında olmamak kaydıyla daha yüksek bir ücret belirleyebilirler.


Avukat Bulundurmamanın Cezası


Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğuna uyulmamasının cezası, Avukatlık Kanunu'nun 35/3 maddesine göre, söz konusu hükme uymayan şirketlere her ay için, Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası olarak belirtilmiştir.


Bu hükme göre, avukat bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen şirketler için idari para cezası öngörülmüştür. İdari para cezası, şirketin merkezinin bulunduğu Cumhuriyet Savcısı tarafından verilmektedir.


İdari işlem tayin edilmeden önce, şirketin bağlı bulunduğu ilin barosundan bir yazı geldiğini hatırlatmak isteriz.


Önleyici Hukuk ile ilgili yazımıza göz atmak için tıklayınız. Ayrıca Kurucu Avukatımız Seren Nergiz'in önleyici hukuk ile ilgili konuşmasını içeren videoyu izleyebilirsiniz.


Anonim şirketiniz için uygun avukatı nasıl seçebileceğinizi öğrenmek, yasal gerekliliklerinizi karşılamak bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page