top of page
Image by NASA

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Son yıllarda oldukça göç alan ülkemize gelen gerçek ve tüzel kişilerin her türlü hukuki problem ve ihtiyaçlarına cevap vererek çözüm üretmek amacıyla,

  • Gayrimenkul alımı ile Türk Vatandaşlığı kazanılması,

  • Oturum izni, çalışma izni başvurularının yapılması, süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması, 

  • Potansiyel itirazların iptaline ilişkin dava yönetimi,

  • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin hukuki hizmetleri,

  • 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu doğrultusunda süreçlerin takibi başta olmak üzere yabancılık unsuru taşıyan her konuda hukuki hizmet sunmaktayız.

bottom of page