top of page
Konteynerlerin Havadan Görünümü

TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HUKUKU

Türkiye’nin stratejik konumu nedeniyle taşımacılık ve lojistik sektörü ülkemizdeki en dinamik ve değişken sektörlerinden biridir. Taşımacılık ve lojistik sektöründeki zorluklar işte bu hızla değişen pazar koşullarına paralel olarak artmaktadır. Bu zorlukların sonucu olarak, sektörde gün geçtikçe taşıyıcı firmalar, gönderi-üretici şirketler, alıcı firmalar, aracı, komisyoncu, sigortacı, antrepo firmaları ve hatta gümrük firmalarının dahil olduğu çok çeşitli hukuki ihtilaflar ortaya çıkmıştır.

Nergiz Avukatlık Bürosu olarak, 

  • Taşıma sözleşmelerinin hazırlanması,

  • Tazminat davalarında taşıyıcının sorumluluğunun sınırı,

  • Lojistik, Depolama ve Ardiye sözleşmelerinin hazırlanması,

  • Yük hasarlarının tespiti,

  • CMR uyuşmazlıkları,

  • Alt taşıma sözleşmelerinin hazırlanması

  • Kara taşımacılığı ve CMR Konvansiyonu dışında, kombine taşımacılık, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı da dahil olmak üzere, taşımacılık ve lojistik sektörüne global bir perspektifle hukuki hizmetler sunmakta ve müvekkillerimize her türlü hukuki ihtilafta destek sağlamaktayız.

bottom of page