top of page

VERBİS'e Kayıt Şartlarında Değişiklik!


Resmi Gazete'de yayımlanan 06 Temmuz 2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararıyla VERBİS'e kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.


Kurul, ülkemizdeki ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak, daha önceki 19 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/87 sayılı kararında belirlenen yıllık mali bilanço toplamı istisna sınırını 25 milyon Türk Lirası'ndan 100 milyon Türk Lirası'na yükseltti.


Artık "yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk Lirası'ndan az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar," VERBİS'e kayıt yükümlülüğünden istisnadır. Veri sorumluları, bu istisna kapsamına girip girmediğini değerlendirirken, 25 Temmuz 2023 tarihinden itibaren verecekleri beyannameleri dikkate almaları önemlidir.

Yıllık Çalışan Sayısı (Değişiklik Olmadı)

Yıllık Mali Bilanço Toplamı

Eski İstisna

50’den az (ve)

25 milyon TL’den az

Yeni İstisna

50’den az (ve)

100 milyon TL’den az


Hatırlatmak isteriz ki, bu istisna sadece Türkiye'de faaliyet gösteren veri sorumluları için geçerlidir ve yabancı veri sorumlularını kapsamamaktadır.


Kurul kararını içeren 06 Temmuz 2023 tarihli ve 2023/1154 tarihli resmi gazeteye ulaşmak için tıklayınız.


  1. VERBİS güncellemeleri

  2. Veri Sorumluları Sicili değişiklikleri

  3. KVKK güncel haberler

  4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları

  5. Yıllık mali bilanço istisnaları

  6. Kişisel veri kayıt yükümlülüğü istisnaları

  7. Türkiye'de veri koruma koşulları

  8. Yabancı veri sorumluları ve VERBİS

  9. VERBİS beyannamesi güncellemeleri

  10. VERBİS'e uyum süreci

hakkında sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page