top of page

İŞ HUKUKU

Nergiz Avukatlık Ofisi olarak önleyici hukuk anlayışı ile istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün  prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlayarak ve güncel mevzuatı baz alarak hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda,

  • İşe iade davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi,

  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ve sair haklara ilişkin açılacak davaların hazırlanması, dava sürecinin takibi ve risk analizi,

  • Hizmet tespit davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi,

  • İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk görüşmelerine katılınması ile dava süreçlerinin takibi,

  • İlgili mevzuatta yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi,

  • İşçi – işveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin ve şartlarının hazırlanması,

  • İşçi – işveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve ilgili süreçlerin takibi,

  • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,

  • Yasal mevzuat ve idari uygulamalar konusunda sürekli bilgilendirme,

  • İş Hukukuna ilişkin konularda müvekkillere yönelik eğitim ve seminerler düzenlenmesi iş hukuku kapsamında ofisimiz tarafından verilen hizmetler arasındadır.

bottom of page