top of page
Toplantı

HUKUKİ DANIŞMANLIK

 

İşletmeler ve şirketler yasal bir şekilde kurulup faaliyetlerini sürdürmektedirlerse de dijital ve teknolojik gelişmeler ve globalleşme, hemen her gün yeni hukuki meseleler olarak şirketlerin karşısına gelmektedir.  Bu durumda ileride doğması muhtemel problemlerin önüne geçilebilmesi için önleyici tedbirlerin alınması çok önemlidir. Zira zamanında gerekli önlemlerin alınmamış olması sebebiyle hak kaybına uğrama riski her zaman mevcuttur.


Uyuşmazlıklara odaklanmaktan çok ticari ilişkinin devamlılığına önem veren müvekkillerimizle, hukuki danışmanlık kapsamında çerçevesi çizilen bir proje ve hukuki sürecin yönetilmesi şeklinde sürekli hukuki destek sağlayarak hizmet vermekteyiz. Böylelikle müvekkillerimizin iş hayatında pürüzsüzce ilerleyebilmeleri için öngörülü uyarılar ve mevzuat değişiklikleri kapsamında doğru hukuki tavsiyeler vererek,  yasal düzenlemelerin ticari hayatta bir engel olarak çıkmaması için çalışıyoruz.

Bu kapsamda sektör özelinde isteğe ve içinde bulunulan hukuki durumun özelliğine göre, müvekkillerimizin gelişen ihtiyaçlarını ve değişen yasal düzenlemeleri dikkate alarak;

  • İşletmenin performansını artırmayı ve riskleri azaltmayı hedefleyen sözleşme sisteminin oluşturulmasında destek olunması,

  • Olası riskleri değerlendirerek, iyi ve hukuka uygun olarak işleyen sözleşmelerin hazırlanması,

  • Hukuki meselelerde sözlü ve yazılı danışmanlık verilmesi,

  • Mevcut sözleşme ve iş ilişkilerinin gözden geçirilmesi,

  • Yeni çıkan kanunlar ve ilgili yönetmelikler ve yükümlülükler hakkında bilgilendirme,

  • İşçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesi

  • Belirli aralıklarla due diligence toplantılarının yapılması ve gözlem raporu,

  • E-ticaret ve kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuatlara uyum ve kurumsal yönetim süreçlerinin yönetimi alanında hizmet vermekteyiz.

 

bottom of page