top of page

Haftalık Hukuki Bülten Üyeliği

 

Nergiz Avukatlık Bürosu olarak sizleri Türkiye’deki yasal gelişmeler hakkında güncel tutmak için haftalık bültenlerimizi yayınlamaktan memnuniyet duyarız.


Haftalık bültenimize abone olup son gelişmeler hakkında güncel kalabilirsiniz.

Aboneliğinizi Yönetin Aydınlatma Metni

 

Değerli Ziyaretçimiz,

Web sitemize ilginiz için teşekkür ederiz. Nergiz Avukatlık Bürosu olarak olarak kişisel verilerinin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz.

Web sitemizi bünyesinde yer alan Aboneliğinizi Yönetin’a kayıt olarak güncel yayınlarımız, bilgilendirme bültenlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Söz konusu kayıt kapsamında işlenen verileriniz hakkında sizi işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgilendirmek isteriz. 

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Web sitemiz üzerindeki “Aboneliğinizi Yönetin” bölümü üzerinden isteyen ziyaretçilerin ad-soyad ve email adresleri, firma, adres bilgilerini tarafımıza sağlamaları ile, e-mail listemize kayıt gerçekleştirerek ilgili kişileri güncel gelişmelerden haberdar etmek amacı kişisel verilerini işliyoruz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

Kanun uyarınca, Aboneliğinizi Yönetin’a kayıt olmanız akabinde, güncel yayınlarımız, bilgilendirme bültenlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında, ilgi alanlarınız doğrultusunda, size bilgi verebilmek ve sizleri etkinliklerimize davet edebilmek amacı ile belirtilen kişisel verilerinizi, Kanun madde 5/2 (c) uyarınca veri sorumlusu olarak sözleşmenin ifası amacı ile, açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan toplayacak, kaydedecek, işleyecek, saklayacak ve sınıflandıracağız.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, bize ilettiğiniz Kişisel Verileriniz üçüncü kişi ortaklarımız, hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel Verileriniz, web sitemiz üzerinden ilgili formların on line olarak doldurulması yoluyla ya farklı kanallar aracılığıyla ya da iş ortaklarımız vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Hatırlatmak isteriz ki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

  • Kişisel Verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

  • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Nergiz Avukatlık Bürosu olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

İstediğiniz zaman bülten aboneliğinden ayrılabilirsiniz.

 

Abone Bilgileri

Abone Olduğunuz İçin Teşekkür Ederiz!

bottom of page